_
_
_
_
_ _ _
_

PT-2

Certyfikat uprawniający do przeprowadzania badań metodą penetracyjną:

MT-2

Certyfikat uprawniający do przeprowadzania badań metodą magnetyczno-proszkową:

VT-2

Certyfikat uprawniający do przeprowadzania badań metodą wizualną:

Organizacja Obsługowa

Defektoskopia-NDT s.c., jako Organizacja Obsługowa o numerze PL.145.028 została zatwierdzona do wykonywania badań nieniszczących w metodach: penetracyjnej i magnetycznej, zgodnie z zakresem w rozdziale 1.9 MOE

ET-2

Certyfikat uprawniający do przeprowadzania badań metodą prądów wirowych:

UT-2

Certyfikat uprawniający do przeprowadzania badań metodą ultradzwiękową:

UT-2

Uznanie krajowej komisji do spraw badań nieniszczących w lotnictwie
_ _ _ _ _ _
_