_
_
_
_
_ _ _
_

Certyfikaty przedstawicieli

PT-2

Certyfikat uprawniający do przeprowadzania badań metodą
penetracyjną:

MT-2

Certyfikat uprawniający do przeprowadzania badań metodą
magnetyczno-proszkową:

VT-2

Certyfikat uprawniający do przeprowadzania badań metodą
wizualną:

ET-2

Certyfikat uprawniający do przeprowadzania badań metodą
prądów wirowych:

UT-2

Certyfikat uprawniający do przeprowadzania badań metodą
ultradzwiękową:
_ _ _ _
_