_
_
_
_
_ _ _
_

Wyposażenie

Defektoskopia-NDT posiada wyposażenie stacjonarne i przenośne do przeprowadzania badań magnetyczno-proszkowych. Wyposażenie objęte jest nadzorem i sprawdzane zgodnie z wymogami norm.

Preparaty do badań penetracyjnych odpowiadają normom PN-EN.

Wyposażenie laboratorium sprawdzane jest w jednostkach posiadających uprawnienia do przeprowadzania badań sprawdzających.