_
_
_
_
_ _ _
_

Badania magnetyczno-proszkowe

Badania magnetyczno-proszkowe można wykorzystywać do wykrycia wszelkich nieciągłości materiału na jego powierzchni na jego powierzchni i występujących na niewielkiej głębokości pod jego powierzchnią. Ta metoda polega na wytworzeniu w badanym obiekcie pola magnetycznego oraz wykryciu magnetycznego pola rozproszenia, które powstaje w miejscu występowania nieciągłości materiału. Metoda magnetyczno-proszkowa ma zastosowanie wyłącznie do materiałów ferromagnetycznych. W przeciwieństwie do metody penetracyjnej badania magnetyczno-proszkowe można wykonywać na obiektach z powłoką malarską, której grubość nie przekracza 40 µm.