_
_
_
_
_ _ _
_

Badania metodą pradów wirowych

Badania metodą pradów wirowych są wykorzystywane do sprawdzania elementów wykonanych z materiałów przewodzących prąd elektryczny. Metoda prądów wirowych jest metodą powierzchniową.